Shino mug
  • Shino mug

    $45.00Price

    Wood fired mug. Cone 10, reduction cooled, shino glaze