Shino mug
  • Shino mug

    $40.00Price

    Wood fired stoneware mug. Cone 10, reduction cooled, shino glaze